Ciri-Ciri Wanita Solehah


Ciri-Ciri Wanita Sholehah


Hallo Hawanian saya ingin menerangkan bagaimana menjadi wanita yang solehah yang menjadi idaman para laki-laki. Wanita adalah suatu mahluk ciptaan Allah yang mulia. Karakter wanita sangatlah berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hukum islam misalnya, Aurat wanita berbeda dengan aurat laki-laki, Wanita itu mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam islam. Islam sangatlah menjaga harkat dan martabat seorang wanita. Wanita yang sangat mulia dalam islam adalah wanita yang Solehah.

Ciri-Ciri Wanita Sholehah (Istri Sholehah)

Wanita adalah suatu mahluk ciptaan Allah yang mulia. Karakter wanita sangatlah berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hukum islam misalnya , Aurat wanita berbeda dengan aurat laki-laki, Wanita itu mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam islam. Islam sangatlah menjaga harkat dan martabat seorang wanita. Wanita yang sangat mulia dalam islam adalah wanita yang Solehah.

Wanita muslim tidaklah cukup hanya dengan karna muslim saja , haruslah wanita muslimah yang solehah, karena banyak wanita yang mengaku muslim tapi tidak solehah, Allah sangatlah memuji wanita yang solehah, mu’minah, sabar dan khusyu, Bahkan Allah sangat sangat mensifat mereka sebagai pemelihara yang taat.

Allah Berfirman :

 “Maka wanita yang sholihah adalah yang taat, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah menjaga mereka.” (QS. An Nisa’:34)

Wanita solehah adalah wanita idaman setiap laki-laki, harta yang paing berharga, seperti perhiasan.

Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

”Dunia seluruhnya adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah.”

Alangkah indah jika dunia ini sebagian besar wanita adalah wanita solehah, idaman setiap para laki-laki/suami. Oleh karnanya wanita segera memperbaiki diri dan ahlaknya supaya menjadi wanita yang solehah, oleh karna itu kita semua harus mengetahui sifat dan ciri-ciri wanita solehah, Diantaranya :

1. Pertama

Wanita yang muslimah adalah wanita yang beriman bahwa Allah Subhanaahu wata’ala adalah Rabbnya, dan Muhhamad adalah Nabi-nya, dan Islam adalah pedoman hidupnya. Semua itu akan jelas dari perkataan, perbuatan dan amalnya. Dia akan menjauhi apapun itu yang membuat Allah murka, takut kepada siksa allah yang teramat pedih, dan tidak menyimpang dari aturan Allah.

2. Kedua

Wanita muslimah dan solehah akan menjaga Sholat ima waktunya, dengan Wudlu’ nya, Khusyu dalam menunaikannya, dan mendirikan Sholat tepat pada waktunya, sehigga tdaklah satupun yang menyibukkan dari Sholat, tidak satupun yang melainkan dari beribadah kepada Allah sehingga nampaklah jelas pada buahnya Sholat itu. Karena Sholat itu menghindarkannya dari perbuatan Keji dan Munkar serta Benteng dari perbuatan maksiat.

3. Ketiga


Wanita yang Muslimah dan Sholehah akan menjaga jilbabnya dengan rasa senang hati. Sehingga dia tidak keluar kecuali dalam keadaan berjilbab dan rapi, mencari perlindungan Allah dan bersyukur kepadaNya atas kehormatan dengan adanya hukum islam yang menggunakan jilbab ini. Bagaimana Allah menginginkan kesucian baginya dengan jilbab tersebut.

Allah berfirman:

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Ahzab:59)

4. Keempat

Wanita yang muslimah dan solehah akan selalu menjaga ketaatan kepada suaminya, seiya sekata ,akan selalu syang kepada suaminya, mengajaknya kebaikan, menasihatinya, memelihara kesejahteraannya, tidak mengeraskan suaranya dan perkataan kepada suaminya, serta tidak menyakiti suaminya.

إذا صلحت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجهادخلت جنّة ربّها (رواه أحمد وطبراني)

5. Kelima

Wanita muslimah dan sholehah adalah wanita yang mendidik anaknya untuk taat Agama dan kepada Allah Subhaanahu wata’ala, mengajarkan kepada mereka aqidah, menanamkan ke dalam hati mereka perasaan cinta dan kasih sayang  kepada Allah dan Rasul-Nya menjauhkan mereka dari segala jenis kemaksiatan dan perilaku tidak terpuji 

Allah berfirman

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahrim:6)

Nah itulah ciri-ciri wanita sholehah semoga bermanfaat.